dinhchien

AUS200 - Giảm theo head and shoulder

Giá xuống
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
* 50% khi đoán hình.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.

Bình luận