mrhenry

AVAX/USDT có thể trade ngắn trong vài ngày

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
- Hold thì entry có thể không còn an toàn nữa
- Trade trên khung H4 và D1 đã xác nhận vùng hỗ trợ mạnh.
- Có thể múc được như hình. Quản lý vốn! Tiền ở túi các bạn nhé
- Bạn nào ngày trước múc theo entry của mình còn giữ đều đã x3 nhé. Nếu hold thì vẫn kệ đó
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư!
Bình luận: ăn ngay 6%
Bình luận: hay quá. gần x3. anh em có thể cắt hoặc bán hết phần gốc ở quanh 150 rồi nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.