dinhchien

3 mã [Tăng] - Anh em chơi Spot có thể quan tâm

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
LRCUSDT, AVAXUSDT , ATOMUSDT là 3 mã anh em có thể quan tâm mua vào.
1. Chỉ báo Supertrend khung 4 giờ: đã về xu hướng tăng.
2. High/Low Pivot: Đỉnh sau cao, Đáy sau cao.

* Lưu ý: không nên chơi cross (margin) nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.