vnquyy

(3-Months Challenge) Day 2: AVAXUSDT

vnquyy Cập nhật   
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
Về cơ bản AVAX có vẻ như đã hoàn thiện (hoặc gần hoàn thiện) sóng i-ii-iii-iv-v lớn của khung D để kết thúc con sóng 1 của khung W
Theo như chart thì vẫn có khả năng con sóng EDE ( Ending Diagonal Extend) vẫn chưa hoàn thiện thì chúng ta vẫn có thể chờ đợi còn một nhịp tăng cuối trước khi bước vào sóng 2 hiệu chỉnh của khung tuần. Nhưng cũng có khả năng EDE (12345 đỏ) đã hoàn thiện thình AVAX hiện tại đã bước vào giai đoạn hiều chỉnh. Plan hiện tại vẫn phải tiếp tục chờ đợi ở các mốc fibo vàng ($50-57$) và mức độ hoàn thiện sóng để có thể vào lệnh ăn sóng hồi.
Bình luận:
1-2-3-4-5 đỏ sai cấu trúc của EDE sẽ cập nhật chart lại sau

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.