MinhAnhhh

AVAXUSDT Chỉ cần nhìn tín hiệu để vào thị trường

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
------------------------------------------------------
Theo Carrera GT , H1 từ 21:00 ngày 13/10 đã có tín hiệu vào thị trường (các tín hiệu như giải thích phía trên). Có thể tham khảo BUY.

Chỉ hơn một ngày sau, lợi nhuận đã đạt tới 12.17%.

Chúng ta có thể tham khảo rời thị trường khi Carrera GT chuyển tín hiệu hoặc nếu đã đạt được mức lợi nhuận bạn mong muốn.
-----------------------------------------------------
Chúc các bạn một ngày vui vẻ~~~
Có thắc mắc gì đều có thể hỏi mình nhaa, iu các bạn~~~
------------------------------------------------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.