dinhchien

AVAXUSDT - Tăng theo Supertrend & Keltner channels 18/12/2021

Giá lên
BINANCE:AVAXUSDT   AVAX / TetherUS
- Khung H4 timeframe: chỉ báo Supertrend LONG.
- Khung H1 timeframe: chỉ báo HH-HL-LL-LH & Keltner Channels .
... Higher High, Higher Low (Đỉnh cao & Đáy cao): LONG.
... Keltner tăng khi nến vượt Upper 3.
>>> Chờ mua ở Upper 1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.