NgocHaiPearlie

Thị trường hàng hoá đang có dấu hiệu tăng trở lại

CBOT:AW1!   BLOOMBERG COMMODITY INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Hiện USD đang suy yếu có thể hỗ trợ thị trường hàng hoá phục hồi trở lại. Trade war lắng xuống có thể hỗ trợ sản xuất phục hồi.