TungDuong1

AXS Long 7.2 tp 7.8 sl 6.9

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Với mẫu hình + chart khá giống AVAX nên long luôn
H4 đang khá tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.