dinhchien

AXSUSDT - Tăng theo Supertrend, Keltner & Dow 2/12/2021

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Khung H4: Supertrend TĂNG.
- Khung H1:
...Chỉ báo Keltner Channel: TĂNG.
...Chỉ báo dow (HH/HL/LL/LH): TĂNG.
>>> Đang vào lệnh theo "MUA LOWER 1"

- Hoa hồng theo sàn Binance: