dinhchien

AXSUSDT - Tăng theo Supertrend, Keltner & Dow 2/12/2021

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Khung H4: Supertrend TĂNG.
- Khung H1:
...Chỉ báo Keltner Channel: TĂNG.
...Chỉ báo dow (HH/HL/LL/LH): TĂNG.
>>> Đang vào lệnh theo "MUA LOWER 1"

- Hoa hồng theo sàn Binance:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.