HaleyPhun

AXIES INFINITY

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Ngày 5 tháng 10 năm 2021 !

Sau lượt pump khủng lồ thì traders đang thoát hàng một cách nhanh chóng.

Chỉ số RSI giảm xuống rõ ràng và dự đoán sẽ còn giảm sâu nữa.

$AXS sẽ về vùng support và hồi phục lại vị thế của mình trong thời gian sắp tới !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.