vytran111199

AXS sẽ lập đỉnh mới

Giá lên
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Trên biểu đồ H4, AXS đang trong giai đoạn tích lũy. Việc tích lũy đã hình thành cho AXS mô hình tam giác cân. Với mô hình này, chúng ta cần thấy giá breakout đi lên để xác nhận mô hình giá này. Sẵn sàng mua khi giá breakout mẫu hình