dinhchien

Phương pháp giao dịch bằng chỉ báo STOCHASTIC [phần 2]

Đào tạo
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
I. Kết hợp chỉ báo xác định xu hướng:
1. Chỉ báo Supertrend: sử dụng khung 4 giờ.
... Tăng khi nến đóng cửa nằm trên đường màu xanh.
... Giảm khi nến đóng cửa nằm dưới đường màu đỏ.
2. Chỉ báo Pivot cao thấp:
... Tăng khi có quy luật: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.
... Giảm khi xuất hiện luật giảm: Đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
* Khi xuất hiện bất kỳ tín hiệu ngược lại thì hủy quy luật.
II. Giao dịch bằng chỉ báo Stochastic: sử dụng cắt nhau của giá trị K & D.
1. Xác định xu hướng:
... Tăng khi giá trị K và D cắt lên 80.
... Giảm khi giá trị K & D vượt xuống 20.
* Khi xuất hiện bất kỳ tín hiệu ngược lại thì hủy quy luật.
2. Xác định vùng vào lệnh:
... Mua (Buy) khi chỉ số K cắt lên chỉ số D ở trên 51.
... Bán (Sell) khi chỉ số K cắt xuống D ở dưới 49.

* Lưu ý: Hệ thống giả lập tương tự người chơi, mình đang sử dụng Autotrade sàn Binance với phí hoa hồng là 0.06% với điều kiện không dùng Margin (Cross).
Vì khi dùng Cross (margin) sẽ bị cộng thêm phí vay.