dinhchien

AXSUSDT - Giảm theo Supertrend, Keltner & Dow 6/12/2021

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Khung H4: Supertrend GIẢM.
- Khung H1:
...Chỉ báo Keltner Channel: GIẢM.
...Chỉ báo dow (HH/HL/LL/LH): GIẢM.
>>> Đang vào lệnh theo "Upper 1/Lower 1"
- Dời stoploss theo, không chốt lời.

Hoa hồng theo sàn Binance:

Autotrade Binance với khối lượng tự động:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.