dinhchien

AXSUSDT - Giảm theo Supertrend, Keltner & Dow 6/12/2021

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Khung H4: Supertrend GIẢM.
- Khung H1:
...Chỉ báo Keltner Channel: GIẢM.
...Chỉ báo dow (HH/HL/LL/LH): GIẢM.
>>> Đang vào lệnh theo "Upper 1/Lower 1"
- Dời stoploss theo, không chốt lời.

Hoa hồng theo sàn Binance:

Autotrade Binance với khối lượng tự động: