A_Luan26

AXSUSDT đã có thể mua vào

Giá lên
BYBIT:AXSUSDT   AXSUSDT Perpetual Contract
32 lượt xem
0
Theo phương pháp của Vob Volman,sau cú nén chặt gần như sắp hoàn tất ,ta nên mua vào.nhìn setup đẹp lắm (đẹp trên 80%)

Takeprofit : 150
Stoploss : 115

chúc may mắn