URIFX

AUD sẽ phục hồi sớm.

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Theo pattern giá, chúng ta mong chờ trend end bằng 1 cú impulse. Nếu giá trả về mà không vượt , tự tin buy vào.