dinhchien

AUD index - Bắt đầu 1 xu hướng tăng

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Cập nhật chart tháng 12/2018
* Đếm sóng theo Symmetry wave.
* Tính mục tiêu bằng Elliot wave .