TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Aggressive trade: có thể canh buy với high R:R
Conservative trader sẽ trade lên nếu có consolidation hoặc break down xuống.