URIFX

AXY: Bắt đầu sóng giảm

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
24 lượt xem
0
Hy vọng AUD sẽ quay về test lại đáy lần nữa. Ít nhất là correction của D1 nếu tăng tiếp.

Bình luận