URIFX

AXY: Vẫn trong trạng thái Bearish

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
AUD có pull back nhưng vẫn chưa tạo được channel mới.
Chắc chắn thời điểm này short vẫn có nhiều cơ hội hơn long.