Ly_Hoang_Official

Boeing Company - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Giá lên
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Chúng ta đã thất bại trong việc dò tìm dáy ở mức giá 213 khi thực sự đã giảm xuống tận 211$
Thời điểm đó Hoàng cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ bán khống BA từ 210$ > 202$|
Nhưng thật may mắn!
(Mình dùng từ may mắn vì khi giá giảm xuống 211$ mình không thể giải thích được tại sao lại nhiễu như vậy!)
Đêm qua giá đã tăng lên 219 và xác định được đáy tại vùng giá 211$ - 213$
Mời anh chị em xem hình!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.