Ly_Hoang_Official

Boeing Company - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Giá lên
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Chúng ta đã thất bại trong việc dò tìm dáy ở mức giá 213 khi thực sự đã giảm xuống tận 211$
Thời điểm đó Hoàng cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ bán khống BA từ 210$ > 202$|
Nhưng thật may mắn!
(Mình dùng từ may mắn vì khi giá giảm xuống 211$ mình không thể giải thích được tại sao lại nhiễu như vậy!)
Đêm qua giá đã tăng lên 219 và xác định được đáy tại vùng giá 211$ - 213$
Mời anh chị em xem hình!

Bình luận

Mình đã đổi kế hoạch và sell được 2 ngày rồi bạn!
Phản hồi
sl roi ban
Phản hồi