Ly_Hoang_Official

Boeing - Đổi kế hoạch

Giá xuống
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Với sự vận động hiện nay thì rõ ràng là 1 lệnh bán dài hạn sẽ dễ có lợi nhuận hơn là cứ tiếp tục mua vào tại giá này!
Anh chị em xem hình….