GreencapInvestmentFund

BỆ PHÓNG HOẢ TIỄN BOEING

Giá lên
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Công ty Boeing : Công ty làm việc trong 5 lĩnh vực: Commercial Airplanes, Boeing Military Aircraft ( BMA ), Network & Space Systems (N&SS), Global Services & Support (GS&S) and Boeing Capital Corporation ( BCC ). Boeing cùng với các công ty con tham gia vào thiết kế, sản xuất và bán máy bay công chiến và chiến đấu, vệ tinh, hệ thống phóng tên lửa bay lên vũ trụ, cung cấp dịch vụ trên toàn cầu. Công ty được thành lập vào năm 1916 và Trụ sở chính nằm tại Chicago, Illinois.

Thông tin về Boeing : Cổ phiếu Boeing đang giữ được xu hướng tăng rất mạnh trong suốt năm vừa qua.

Nhận định: Theo báo cáo doanh số từ các hãng máy bay thương mại tăng 1.4% từ Quý 2 năm 2017(14.3 tỷ $) - đến quý 2 năm 2018 (14.5 tỷ $) cho thấy sự tăng trưởng khá tốt trong việc đầu tư các hãng hàng không. Những hãng máy bay của Trung Quốc trên thị trường Mỹ không còn có lợi thế cạnh tranh với Boeing vì Trung Quốc đang bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu quá cao (Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung).

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng dài hạn của Boeing còn tiếp tục tăng. Mức cản hỗ trợ nằm vùng 350 và vùng kháng cự 370 - 390. Có khả năng quý 2 năm 2019 Boeing sẽ tăng được giá cổ phiếu lên 420$ .

Ý tưởng giao dịch : Các nhà đầu tư có thể mua ngắn ngay thời điểm hiện tại hoặc chờ một tín hiệu hồi giá về vùng hỗ trợ 339 - 342 hẳn tìm cách mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.