Ly_Hoang_Official

#BA - XUẤT HIỆN TÍN HIỆU ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TIÊN SAU 4 TUẦN

NYSE:BA   Boeing Company (The)
Xin chào anh chị em!
Hôm qua Hoàng đã chốt lời 20$/share tại vùng giá 228$
Tuy mới là thứ 2 nhưng giá cổ phiếu đã tụt ~10$ so với giá cao nhất của tuần trước.
Và cũng còn quá sớm để khẳng định BA sẽ điều chỉnh trong tuần này để lấy đà tăng lên 355$ (hết sóng 5).
Nhưng với khối lượng mua hiện tại của Hoàng là rất lớn nên việc mất lãi nếu thực sự điều chỉnh là điều Hoàng không mong muốn, nên chốt lời là biện pháp an toàn lúc này.
Mời anh chị em đọc qua nhận định cơ bản của Hoàng:
1. Tín hiệu được cho là nhiễu khi giá BA hôm nay đóng cửa trên 232$ (giá mở cửa của BA thứ 2 và cũng là giá mở cửa tuần này) => RSI (14) sẽ quay lên và tiếp tục tiến đến mức 70 => Vào lệnh mua khi giá có dấu hiệu tăng trở lại 232$ với mức cắt lỗ là giá thấp nhất của tuần này (xem nến W)
2. Tín hiệu được cho là sự điều chỉnh xuất hiện và kết thúc khi giá chỉ giảm đến mức 220$ (thấp nhất). Đồng thời, tích lũy với biên độ giao động nhỏ (sideway) quanh vùng giá 220$ ~ 230$
=> Vào lệnh mua khi giá đạt mức hấp dẫn nhất với mức cắt lỗ 213$
3. Nếu giá quay trở lại 213$ => Kế hoạch mua BA thất bại!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.