UnknownUnicorn4548749

Liệu kì lân bị trọng thương có còn làm nên trò trống gì?

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
Cổ phiếu của Alibaba đang có dấu hiệu tạo mô hình nêm nén giá khá lâu tính từ khi Jackma bị loại. Hiện tại đây là thời điểm khá tốt để mua cổ phiếu này trước khi nó phá mô hình và tăng trưởng trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.