trungnguyen09

BABA - Phân tích Elliott 21/8

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
134 lượt xem
1
BABA số liệu báo cáo thu nhập rất tích cực, mọi ng lên thuyền chưa :)

Bình luận

2 lệnh TP 8R chuẩn!
Phản hồi