mrhenry

BAKE/USDT căn buy điểm đẹp

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:BAKEBUSD   BAKE / Binance USD
- Căn buy theo Fibo như hình
- TG1: 1.33
-TG2: 1.59
- STL theo entry.
Entry vùng xanh theo hình.
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tg 1. Đúng 1.33 nhé méo lệch. Ông nào chưa chốt ở TG 1 ít nào chắc hôm nay nó đày đọa tâm lý SML
Bình luận:
lần trước chốt 1.33 -134 lần này tùy anh em nhé. cắt nửa lệnh đợi mua lại cũng được. Lần này bay thẳng 1.6 có thể mai ngày kia
Bình luận:
Hôm qua nhắn anh em lên 1.6 rồi nha. Tớ bán ở đây hết gốc còn lãi tớ để mặc đó lên 2 tớ bán :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.