huyenngoc6892

dùng phương pháp TBT, V1 xác định điểm mua vào.

BINANCE:BALUSDT   BAL / TetherUS
1. trước đó là xu hướng giảm (7 tuần = 81.7%)
2. khung H4 công cụ V1 báo mua 28/6
TH1: mua được giá tại điểm báo mua ngày 28/6 . trong tuần đầu tăng 20% => hold 7 ,8 tuần.
TH2: k mua được giá ngày 28/6. chờ điểm PB mua lại. kẻ trendline => vào lệnh ngày 22/7 vì có nến phá trendline giảm.
ngày 24/7 theo TBT xuất hiện nến BO. khung H4 điểm vào k thoả SL. chuyển sang H1 tìm điểm vào lệnh, điểm thoả SL là 30/7.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.