BINANCE:BALUSDT.P   BAL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
BTC tuần vừa rồi đã có chuỗi ngày tăng ấn tượng, thể hiện đã quay lại với cuộc đua tới 100k. Dòng tiền cũng bắt đầu được đổ vào alt tuy rằng chưa mạnh. BAL/USDT trên D1 đã break đường giá giảm. Mục tiêu lợi nhuận khá tốt có thể vào lệnh cho trung hạn.
Entry 21-22
Sl 20
Tp tuỳ 24 -29
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.