haiqb86

sóng hồi này BAND lên đến đâu ?

BINANCE:BANDBTC   BAND / Bitcoin
56 lượt xem
1
mình dự kiến giá BAND lên khu vực 750 đến 760. giá hiện tại là 610. có thể mua quanh khu vực giá 618 (+ - 5 giá). lợi nhuận 23%. mình chỉ dự đoán thôi. có thể đúng hoặc sai
Bình luận: trên khung 1h hiện tại giá đang được tích lũy quanh khu vực 635 để lấy đà cho nhịp tăng thứ 2 hai lên khu vực giá 750 - 760
Bình luận: trên khung 1h cần một nến xanh và volum lớn đi từ 630 lên 670 nằm trên MA 200 thì mục tiêu 750 - 760 là hoàn toàn có thể

Bình luận