JamesCrypto68

BAND sẽ theo gót LINK lên $33?

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
1. PTCB
- Xét về tương quan BAND với LINK thì BAND chính là đối thủ của LINK. Mức độ nổi tiếng dĩ nhiên BAND thua so với LINK. Nhưng chúng ta có thể kỳ vọng 1 đợt bứt phá mạnh mẽ của BAND theo xu hướng BSC và BNB đang bứt phá mạnh mẽ.

2. PTKT
- BAND đã breakout VKC 15-17$ đạt new ATH 20,7$, đang Backtesting VKC đã breakout và tạm gọi thành công bước đầu. Target kế tiếp của BAND khá lạc quan theo xu hướng tăng của BTC.
TP1: 22
TP3: 25
TP3: 30
TP4: 33
Stop-loss nếu đóng nến dưới 15-14$

Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy tự quản lý tài khoản của bạn. Chúc may mắn!
- James Crypto -
Bình luận:
Sau khi thoát khỏi mô hình tam giác cân, tiếp tục backtesting 17.5-17$, DOM BTC đang tăng, altcoin sẽ chậm lại.
Vẫn giữ quan điểm BAND sẽ đạt TP1 22$
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.