BITTREX:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
bat/btc đang xu thế chính là tăng
xu thế cấp 2 là giảm
hiện giá đang giảm về vùng hỗ trơ 0.000053-0.00055 nếu thửng vùng này thì vùng vỗ trợ tiếp theo là vùng 0.000052-0.000054 ( vùngy
nếu thửng vùng này thì chuyển xu thế tăng chính thành xu thế giảm chính theo lý thuyết down
hiện bat đang nằm trên ema89 . nằm giữa ema 34 và ema 89 là vùng cần xem xét
vol giảm giá giảm thể hiện xu thế giảm rõ rệt tuy nhiên vol giảm đã yếu - thể hiên sắp có sự đảo chiều
rsi thì đã đâm qua mốc 40 nên đang tìm về vùng quá bán
histogram thì liên tục là những cây histogram âm cao hơn đồng thời đường giá cũng đang giảm thể hiện xu hường giảm chưa nên mua vào lúc này- tiếp tục xem xét đến khi có những cây histogram âm có chiều cao thấp hơn xuất hiện
macd line thì 2 đường ma đang lao về mốc 0
bb : đã chạm trend dưới bb , bình thường thì sẽ có xu hướng hồi về đường trung bình bb(ma20) nhưng trong trường hợp này ta nên tiếp tục theo dõi vì bb cũng đang mở ben xuống dưới - nguy hiểm.
fibonaci :
đường giá đã phá mốc fibo 0.5 để tiến về mốc 0.618( tủng với vùng hỗ trợ 0.000052-0.000054 và ma89)
phân kỳ : chưa xuất hiện phân kỳ trong khung ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.