Phamdong1969

BAT/BTC có cơ hội phục hồi

Giá lên
BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Bat trên đồ thị tuần vẫn trend giảm giá. song đang có dấu hiệu phục hồi
Đồ thị ngày thì dấu hiệu phục hồi rõ hơn.
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.000038 thì đợt phục hồi thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.