Phamdong1969

BAT/BTC có cơ hội phục hồi

Giá lên
BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Bat trên đồ thị tuần vẫn trend giảm giá. song đang có dấu hiệu phục hồi
Đồ thị ngày thì dấu hiệu phục hồi rõ hơn.
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.000038 thì đợt phục hồi thất bại