VuDucThanhLong

BAT/BTC x2 rồi lại x4

Giá lên
BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Chart đẹp
Nghe nói sắp lên coinbase
Nên mình mạnh dạn đưa ra 2 target như trong hình

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/