BITTREX:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Các mô tả mình đã phân tích ở trên mọi người xem tham khảo

Good luck for all ! LIKE and SHARE để ủng hộ tác giả !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.