KRAKEN:BATUSD   Basic Attention Token / U. S. Dollar
Dự kiến giá BAT sẽ giảm xuống về ngưỡng 0.255- 0.257 USDT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.