BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
UP TREND
KB1: giá về HT vào BUY
KB2: Giá break trendline - Nến đóng trên trendline - SMA móc lên => Buy
ƯU TIÊN KB2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.