dautucoin16042020

Buy and Hold BAT: X3-X5 tài khoản

Giá lên
BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
BAT: Nền tảng tốt. Tích lũy đủ. Bắt đáy sóng 2 ăn trọn sóng 3 (X3-X5 tài khoản trong tháng 5.2021)
BAT: Good background. Accumulate enough. Catching the bottom of wave 2 and eating wave 3 (X3-X5 accounts in May, 2021)

@ Thay thế bản phân tích cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.