MinhAnhhh

BATUSDT H1 23:00 21/11 Đã phát lên tín hiệu BUY

Giá lên
BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
Tín hiệu tham khảo BUY:
1. Future carrera (các chấm tròn) chuyển xanh trên nền xanh
2. Giá mở cửa nằm phía trên Future Carrera)
------------------------------------------------------
Theo Carrera GT: 23:00 21/11 H1 của BAT đã thỏa mãn điều kiện vào BUY. Trong vòng 14 giờ, lợi nhuân đạt đến 16.18%.
Giờ có thể đợi tín hiệu tiếp theo để quyết định có nên rời khỏi thị trường không~ hoặc nếu bạn cảm thấy lợi nhuận này đã đạt mức bạn mong muốn thì đều có thể đóng lệnh.
------------------------------------------------------
Mọi người hãy cùng thảo luận dưới phần comment nhaa~~~
------------------------------------------------------

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.