BINANCE:BATUSDT   Basic Attention Token / TetherUS
mua BAT ở giá hiện tại

Dừng lỗ ở dưới và chốt lời ở trên

Mô hình bẫy giá đề xuất cho lệnh này


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.