BINANCE:BATUSDTPERP   Basic Attention Token / TetherUS PERPETUAL FUTURES
4h có phân kỳ giảm, chờ giá hồi về tạo đỉnh mới => Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.