tohaitrieu

BCG H4 Bullish Falling Wedge chờ Breakout kháng cự Wedge

Giá lên
HOSE:BCG   CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
HOSE:BCG đang có dấu hiệu hình thành Mô hình Bullish Falling Wedge trên H4 chờ Breakout kháng cự Wedge sẽ có cơ hội Buy lên với mục tiêu 6600. Stop Loss và bán toàn bộ ở 5150.

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.