tohaitrieu

BCG H4 Bullish Falling Wedge chờ Breakout kháng cự Wedge

Giá lên
HOSE:BCG   CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
HOSE:BCG đang có dấu hiệu hình thành Mô hình Bullish Falling Wedge trên H4 chờ Breakout kháng cự Wedge sẽ có cơ hội Buy lên với mục tiêu 6600. Stop Loss và bán toàn bộ ở 5150.