NYSE:BCH   Banco De Chile Banco De Chile
21 lượt xem
0
Sóng B đã kết thúc bằng sự hình thành của sóng 1 của sóng C chời tín hiệu sell ở vùng kháng cự mạnh.