xuanhaimmoer

BCH/BTC - Vùng mua tốt

BITFINEX:BCHBTC   None
BCH/ BTC đang trong vùng mua tốt ngang với đáy tích lũy của lần gần đây nhất nên chúng ta có thể hi vọng có 1 sóng hồi từ vùng hiện tại

Mục tiêu ở trên hình đã có sẵn

Good luck !