POLONIEX:BCHSVUSDC   Bitcoin SV / USD Coin
BCHSV mới giao dịch nên chưa đủ dự liệu để phân tích vì thế xác suất đúng là không cao!
Nhưng với diễn biến của thị trường hiệp tại thì có thể dự đoán :
BCHSV có thể có phục hồi giá khi chạm vùng 50 - 54$
Sau đó là chu kỳ rớt dài về dưới 20$