youngphong

Bitcoin Cash vẫn còn trong kênh giảm ngắn hạn

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
Mình sẽ chờ Short BCH tại 170x-1712
Dữ liệu phân tích từ Bitfinex (USD)