DatTong

BCHUSD, Mô hình tam giác trên H1.

BITFINEX:BCHUSD   None
BCHUSD , Mô hình tam giác trên H1.
--> Chờ giá break !