UnknownUnicorn4548749

BCHUSD- 30/12/2019- Chuẩn bị phá nêm cho 1 giai đoạn tăng

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
BCHUSD hiện tại khung W1 đang nằm trong mô hình 1 cái nêm tăng giá. ĐÃ tiếp xúc vùng cầu W1.
Mô hình nến tuần W1 xuất hiện mô hình 2 pibar tạo thành mô hình gọng kìm
Ưu tiên buy luôn cho cặp Crypto này trong dài hạn. Risk 1%- Đầu tư giá trị và tăng trưởng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.