LHBB

BCHUSD- 30/12/2019- Chuẩn bị phá nêm cho 1 giai đoạn tăng

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
BCHUSD hiện tại khung W1 đang nằm trong mô hình 1 cái nêm tăng giá. ĐÃ tiếp xúc vùng cầu W1.
Mô hình nến tuần W1 xuất hiện mô hình 2 pibar tạo thành mô hình gọng kìm
Ưu tiên buy luôn cho cặp Crypto này trong dài hạn. Risk 1%- Đầu tư giá trị và tăng trưởng