DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/dollar, H1

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
- Giá đang cho xu hướng đi xuống.
- Đóng dưới cản và trendline.
--> Sell