Phamdong1969

BCH có thể đã kết thúc giảm giá.

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
BCH trên đô thị tuần thì còn xấu
Nhưng trên đồ thị ngày đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên.