NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 17/02

Giá xuống
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo buy BCH may mắn chốt lời ngay tại đỉnh

Chỉ cần 1 cây pin bar giảm là đủ biết dấu hiệu điều chỉnh. Giá rơi rất mạnh thể hiện qua 2 cột volume , BCH sẽ giảm tiếp

Bán khống khi giá chạm kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.